کربنات سدیم مراغه جایگزین مایع ظرفشویی است

فرمول کربنات سدیم مراغه  ، کربنات سدیم یک ترکیب معدنی است که به عنوان پایه با استحکام متوسط استفاده می شود. به آن آش سودا یا سودای شستشو نیز می گویند.

فرمول و ساختار: ساختار شیمیایی کربنات سدیم و جرم مولی آن 106.0 گرم بر مول است. کربنات سدیم یک ترکیب یونی – نمک سدیم اسید کربنیک است و از دو کاتیون سدیم و یک آنیون کربنات تشکیل شده است. ساختار هپتاهیدرات کریستالی دارد.

وقوع: کربنات سدیم به طور طبیعی به شکل معدنی به عنوان نمک های هیدرات آن (مانند ترونا، ناترون، ناتریت و غیره) وجود دارد. چندین ذخایر معدنی آن در مناطق خشک در سراسر جهان یافت می شود.

تهیه: کربنات سدیم به صورت تجاری از دو روش مختلف به دست می آید. روش اول شامل استخراج ذخایر معدنی کربنات سدیم است که روش اصلی تولید در ایالات متحده است.

در روش دوم که فرآیند سولوی نامیده می شود، کلرید سدیم با آمونیاک واکنش داده و بی کربنات سدیم به دست می آید و سپس با حرارت دادن کربنات سدیم تولید می شود.

کربنات سدیم

خواص فیزیکی: کربنات سدیم یک پودر کریستالی سفید رنگ با چگالی 2.54 گرم در میلی لیتر و نقطه ذوب 851 درجه سانتی گراد است.

خواص شیمیایی: کربنات سدیم یک جامد پایدار اما جاذب رطوبت است (آب را از هوا جذب می کند) و به راحتی در آب حل می شود و اسید کربنیک ضعیف اسیدی و پایه قوی، هیدروکسید سدیم را تشکیل می دهد.

بنابراین، محلول آبی  به طور کلی یک پایه قوی است. با بسیاری از اسیدها به شدت واکنش نشان می دهد. هنگامی که در دمای بالا گرم می شود، تجزیه می شود و بخارات سمی اکسید دی سدیم منتشر می کند.

موارد استفاده: کاربردهای اصلی کربنات سدیم به عنوان نرم کننده آب، کمک پردازش مواد غذایی، اصلاح کننده pH، مواد شیمیایی استخر و الکترولیت است. همچنین در ساخت شیشه، کاغذ، صابون و مواد شوینده و بسیاری از مواد شیمیایی مفید دیگر استفاده می شود.

اثرات بهداشتی و خطرات ایمنی: محلول های کربنات سدیم به شدت قلیایی و خورنده هستند. در صورت تماس می تواند باعث تحریک شدید پوست و چشم شود.

استنشاق گرد و غبار یا بخارات کربنات سدیم می تواند باعث تحریک غشاهای مخاطی و مجاری تنفسی شود و منجر به سرفه شدید و تنگی نفس شود. غلظت بالا می تواند به چشم آسیب برساند و باعث سوختگی پوست شود.